OM AGAPEKIRKEN:

VÅR VISJON:

«Vi ser folk frelst, grunnfestet, trent, og sendt igjennom å elske de til Kristus»

OM OSS:

Agapekirken ble plantet høsten 2012, og vårt hjerte er å elske folk til Kristus.

I Agapekirken er du velkommen om du har vært i en kirke før, eller om det er din første gang. Her er du velkommen!

I Agapekirken er vi alle aldre, men vi er en kirke med et ekstra hjerte for neste generasjon, og vi ønsker å se at de møter Jesus og blir hans etterfølgere.

Vi er en flerspråklig kirke som tilbyr oversettelse ved behov til engelsk og russisk. Vi tror Guds hjerte er internasjonalt og derfor er vi en kirke for alle nasjonaliteter. Vi tror på det misjonale oppdraget som Jesus gav oss i Matteus evangelium 28:18-20:

Jesus sto fram og talte til dem og sa: «Meg er gitt all makt i Himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, mens dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalders ende.» Amen.

 

I Agapekirken så deler vi troen, vi vokser med Gud, bygger kirken sammen, bygger gode vennskap og fremfor alt gir vårt hjerte og fokus til Han som fortjener det.

 

Våre pastorer

Øivind & Laura Labråten er våre pastorer i Agapekirken. 

De er gift og har ett barn. Øivind grunnla med et team Agapekirken i 2012 ut av et kall til å se neste generasjon nådd for Jesus, og bygge en kirke med en flerkulturell kultur. Øivind og Laura gikk bibelskole ved RHEMA Europe, og Øivind er ordinert forkynner gjennom de. Sammen leder Laura og Øivind DCPI Europas (Dynamic Church Planting International) arbeid i de nordiske landene, og NexGen bevegelsen. 

Vi tror

GUDS ORD

Bibelen er Guds inspirerte ord.

GUDDOMMEN

Vår Gud er en, men manifestert i tre Personer – Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

MENNESKET, DETS FALL OG GJENOPPRETTELSE

Mennesket er skapt i Guds lignelse og bilde. Men gjennom Adams overtredelse og fall, kom synd inn i verden. 
Frelsen er en gave fra Gud til menneskene, Gud har gjort frelsen tilgjengelig av nåde, ved tro på Jesus Kristus.

EVIG LIV OG DEN NY FØDSEL  

Denne nye fødsel er nødvendig for alle mennesker, for den fører til evig liv. Alle som har tatt imot Guds gave igjennom Jesus blir født på nytt.

DÅP I VANN

Dåp i vann er ved full neddykking. Det er en direkte befaling fra vår Herre Jesus, og bare for mennesker som har tatt imot Jesus.

DÅP I DEN HELLIGE ÅND

Dåp i Den Hellige Ånd og ild er en gave fra Gud. Med dåp i Den Hellige Ånd og ild medfølger det å tale i nye tunger, alt etter som Ånden gir å tale, "tungetale".

HELLIGJØRELSE

Vi tror på læren om helligjørelse, som vil si å leve et liv i hellighet.

GUDDOMMELIG HELBREDELSE

Dette er tilveiebrakt i Jesu forsoningsverk, og er tilgjengelig for alle troende i dag.

DE RETTFERDIGES OPPSTANDELSE OG HERREN JESU GJENKOMST 

Hans gjenkomst er forestående. Når Han kommer, skal ”… de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. …”  (Apg.1:11, 1.Tess.4:16-17).

HELVETE OG EVIG FORTAPELSE

Et menneske som dør den fysiske død i sin synd uten å ha tatt imot Jesus Kristus er uten håp og evig fortapt i Ildsjøen og har ingen flere muligheter til å høre evangeliet og vende om

Powered by Cornerstone