Visjon & hensikt

VÅR VISJON:

«Vi ser folk bli frelst, grunnfestet, trent, og sendt igjennom å elske de til Kristus»

 

HENSIKT:

Det hele begynner med at noen mennesker blir reddet gjennom evangelisering. De som kommer til Kristus blir en del av Guds familie (felleskap). De blir grunnfestet i Guds Ord, og på den måten lærer de Gud å kjenne (disippelskap). I menigheten vil de få treningen de trenger for å være Jesu disipler og gå inn i tjenesten som ligger foran. I møtene samles vi for tilbedelse og ære Jesus. Når de er klare kan de sendes ut for å redde nye, og sirkelen vil fortsette.

Hele menigheten kan ta del i dette.  Det handler om å finne sin plass i menigheten, og nå de som du kan nå.  Ingen kan nå alle, men sammen kan vi nå flere.

 

VÅRT HJERTE ER Å VÆRE EN MENIGHET:

- Der neste generasjon møter Jesus og blir Hans etterfølgere.

- For alle nasjonaliteter, for Guds hjerte er internasjonalt. 

- som er misjonal (At menigheten bringer de gode nyhetene om Jesus både lokalt og til verden)

- Som fokuserer på disippelskap og ledertrening

 

Våre pastorer

Øivind & Laura Labråten er våre pastorer:

Øivind er fra Rakkestad og allerede som ung kalte Gud han til å være pastor. Der plantet han med team Agapekirken i 2012. Øivind er ordinert forkynner med RHEMA Europa. 

Laura er fra Mexicali i Mexico. Hun kom til Europa som misjonær for DCPI Europa, og hun arbeidet der med å trene neste generasjons ledere til menighetsplanting. Øivind og Laura giftet seg Februar 2019, og sammen er de pastorer for Agapekirken.

Idag bor de i Rakkestad og er brennende opptatt av å se de gode nyhetene om Jesus Kristus fortalt, tjene kirken og lokalsamfunnet. 

Vi tror

GUDS ORD

Bibelen er Guds inspirerte ord.

GUDDOMMEN

Vår Gud er en, men manifestert i tre Personer – Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

MENNESKET, DETS FALL OG GJENOPPRETTELSE

Mennesket er skapt i Guds lignelse og bilde. Men gjennom Adams overtredelse og fall, kom synd inn i verden. 
Frelsen er en gave fra Gud til menneskene, Gud har gjort frelsen tilgjengelig av nåde, ved tro på Jesus Kristus.

EVIG LIV OG DEN NY FØDSEL  

Denne nye fødsel er nødvendig for alle mennesker, for den fører til evig liv. Alle som har tatt imot Guds gave igjennom Jesus blir født på nytt.

DÅP I VANN

Dåp i vann er ved full neddykking. Det er en direkte befaling fra vår Herre Jesus, og bare for mennesker som har tatt imot Jesus.

DÅP I DEN HELLIGE ÅND

Dåp i Den Hellige Ånd og ild er en gave fra Gud. Med dåp i Den Hellige Ånd og ild medfølger det å tale i nye tunger, alt etter som Ånden gir å tale, "tungetale".

HELLIGJØRELSE

Vi tror på læren om helligjørelse, som vil si å leve et liv i hellighet.

GUDDOMMELIG HELBREDELSE

Dette er tilveiebrakt i Jesu forsoningsverk, og er tilgjengelig for alle troende i dag.

DE RETTFERDIGES OPPSTANDELSE OG HERREN JESU GJENKOMST 

Hans gjenkomst er forestående. Når Han kommer, skal ”… de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. …”  (Apg.1:11, 1.Tess.4:16-17).

HELVETE OG EVIG FORTAPELSE

Et menneske som dør den fysiske død i sin synd uten å ha tatt imot Jesus Kristus er uten håp og evig fortapt i Ildsjøen og har ingen flere muligheter til å høre evangeliet og vende om

Powered by Cornerstone