Vi tror

GUDS ORD

Bibelen er Guds inspirerte ord.

GUDDOMMEN

Vår Gud er en, men manifestert i tre Personer – Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

MENNESKET, DETS FALL OG GJENOPPRETTELSE

Mennesket er skapt i Guds lignelse og bilde. Men gjennom Adams overtredelse og fall, kom synd inn i verden. 
Frelsen er en gave fra Gud til menneskene, Gud har gjort frelsen tilgjengelig av nåde, ved tro på Jesus Kristus.

EVIG LIV OG DEN NY FØDSEL  

Denne nye fødsel er nødvendig for alle mennesker, for den fører til evig liv. Alle som har tatt imot Guds gave igjennom Jesus blir født på nytt.

DÅP I VANN

Dåp i vann er ved full neddykking. Det er en direkte befaling fra vår Herre Jesus, og bare for mennesker som har tatt imot Jesus.

DÅP I DEN HELLIGE ÅND

Dåp i Den Hellige Ånd og ild er en gave fra Gud. Med dåp i Den Hellige Ånd og ild medfølger det å tale i nye tunger, alt etter som Ånden gir å tale, "tungetale".

HELLIGJØRELSE

Vi tror på læren om helligjørelse, som vil si å leve et liv i hellighet.

GUDDOMMELIG HELBREDELSE

Dette er tilveiebrakt i Jesu forsoningsverk, og er tilgjengelig for alle troende i dag.

DE RETTFERDIGES OPPSTANDELSE OG HERREN JESU GJENKOMST 

Hans gjenkomst er forestående. Når Han kommer, skal ”… de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. …”  (Apg.1:11, 1.Tess.4:16-17).

HELVETE OG EVIG FORTAPELSE

Et menneske som dør den fysiske død i sin synd uten å ha tatt imot Jesus Kristus er uten håp og evig fortapt i Ildsjøen og har ingen flere muligheter til å høre evangeliet og vende om

Powered by Cornerstone