Visjon & hensikt

VÅR VISJON:

«Vi ser folk bli frelst, grunnfestet, trent, og sendt igjennom å elske de til Kristus»

 

HENSIKT:

Det hele begynner med at noen mennesker blir reddet gjennom evangelisering. De som kommer til Kristus blir en del av Guds familie (felleskap). De blir grunnfestet i Guds Ord, og på den måten lærer de Gud å kjenne (disippelskap). I menigheten vil de få treningen de trenger for å være Jesu disipler og gå inn i tjenesten som ligger foran. I møtene samles vi for tilbedelse og ære Jesus. Når de er klare kan de sendes ut for å redde nye, og sirkelen vil fortsette.

Hele menigheten kan ta del i dette.  Det handler om å finne sin plass i menigheten, og nå de som du kan nå.  Ingen kan nå alle, men sammen kan vi nå flere.

 

VÅRT HJERTE ER Å VÆRE EN MENIGHET:

- Der neste generasjon møter Jesus og blir Hans etterfølgere.

- For alle nasjonaliteter, for Guds hjerte er internasjonalt. 

- som er misjonal (At menigheten bringer de gode nyhetene om Jesus både lokalt og til verden)

- Som fokuserer på disippelskap og ledertrening

 

Powered by Cornerstone