Japan

Hjelp oss å nå ut til ett av verdens mest unådde folkeslag

I mange år har kirken hatt et hjerte for Japan, og har også sendt team på misjonsturer tidligere. Japan er ett av verdens mest unådde land og behovene for evangeliet er stort. Vi har kontakt med og har besøkt menigheter i Niigata, Fukui og Kanazawa. For oss er det så viktig å bygge relasjon og arbeide sammen med menigheter i landet slik at vi får en bedre forståelse av behovene, gode vennskap med menighetene, forbedredelse for menighetsplanting, og bedre muligheter for å sende misjonærer i framtiden. 
Vårt hjerte er at Guds rike skal gå fram i Japan. 


Bli en partner med oss idag igjennom å be regelmessig for arbeidet, eller ved å støtte det økonomisk. 

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å bli en bønnepartner. 

 

Gi til Japan: 

Overfør til konto: 1503.72.86238

Gi regelmessig via AVTALEGIRO

Vipps til: "Japanmisjon" eller "514321"

Gå
Hjelp oss å nå ut til ett av verdens mest unådde folkeslag
Be
Be
For menighetene og arbeidet i Japan
til misjonen og støtt teamturer
Powered by Cornerstone