Medarbeider

 

For slik vi har mange lemmer på én kropp, uten at alle lemmene har samme funksjon, slik er vi, selv om vi er mange, én kropp i Kristus, og hver enkelt er vi hverandres lemmer. Romerbrevet 12:4-5

 

Vil du hjelpe til?

- Teknikkerteam: Lyd, Lys og bilde

- Lovsangsteamet: Lede lovsang på møter og delta på øvelser. 

- Vertskapsteam: Ta imot folk som kommer til gudstjenesten og hjelpe til med praktiske forberedelser.

- Café: Forberede mat og servere maten på møter.  

- Barn: Være en del av teamet som bygger barnegruppa Agape Kidz i menigheten

- Agape Ungdom: Hjelpe til med å bygge menighetens ungdomsarbeid. 

- Aktiv Mandag: Bli en del av teamet som bygger Aktiv Mandag

- Outreach: Planlegge stands, dele evangeliet, jobbe med gatekapellet. 

- Kontoret: Hjelpe til på kontoret i menigheten. 

- Media: Video, bilde, nettsider og sosiale medier. 

- Misjon: Bli involvert i vårt misjonsarbeid, reis på misjonsturer. 

Bli medarbeider

Powered by Cornerstone