Bli med i en husgruppe

Hva er en husgruppe?
En husgruppe eksisterer for å samle folk i hjemmene for tilbedelse, undervisning og vennskap. Her lærer man om Bibelen, og prinsipper som er relevant i dagliglivet og til hjelp i livets situasjoner. Når vi snakker om tilbedelse handler det om å bli kjent med Jesus og følge Han. Vi fokuserer på å bygge vennskap og gjøre livet sammen. Vi trenger Gud, og vi trenger hverandre. 
I en husgruppe kan du komme som du er og bygge vennskap med både Gud og andre folk. Her har vi gode samtaler om tro, livet og om hvordan vi overvinner livets utfordringer. 
Vi samles i forskjellige grupper med ulike fokus. Noen har større fokus på familie, noen er for ungdom, noen er blanding, noen er for folk som ønsker å lære mer om den kristne troen. 
Hos Anne Berit & Jon
Hos Anne Berit & Jon
Kontakt: ‭Anne Berit 909 96 011 / Jon: 900 50 014
Hos May & Knut
Hos May & Knut
Kontakt: 456 11 459 / 456 18 114
Hos Ingvar & Helene
Hos Ingvar & Helene
Kontakt: 915 63 514 / ‭408 26 673‬
Ungdom - Gutter
Ungdom - Gutter
Kontakt David og Tim Joel: ‭489 95 630‬ / 977 56 913
Ungdom - Jenter
Ungdom - Jenter
Kontakt: Pastor Laura 966 47 449 og Katarina 906 99 234
Lederskap: Timoteus
Lederskap: Timoteus
Kontakt Pastor Øivind & Laura
Lederskap: Barnabas
Lederskap: Barnabas
Kontakt Pastor Øivind & Laura
Powered by Cornerstone